Прва провера из математике за трећи разред

У изради кориштени задаци са блога Испеци па реци деци  и profa.rs.  Хвала колегама и надам се да нисам прекршио неко правило о ауторским правима. 🙂

 

Прва провера из математике за трећи разред

Categories: Математика, Трећи разред | Оставите коментар

Прва провера из српског језика за други разред

Прва провера из српског језика за други разред

Categories: Други разред, Српски језик | Оставите коментар

Полугодишња провера из математике за други разред

Полугодишња провера из математике за други разред

Categories: Други разред, Математика | Оставите коментар

Четврта провера из математике за други разред

 

 

Улењио сам се, мрзи ме да се играм са хтмл кодовима, које иначе познајем колико и села у  Шпанији. 🙂

Четврта провера из математике за други разред

Categories: Други разред, Математика | Оставите коментар

Трећа провера из математике за други разред

Трећа провера из математике за други разред

                 Име ученика_____________________________                                     броj   поена 100/____ Оцена____

1.    Упиши потребан број:

 32+___=39 ,      27-___=24,       97-___=77,         56+__=60 ,         75+___=95

Бодови

10

 

2.    Запиши израз и израчунај:

а)  Одреди разлику бројева 7 и 32._____________________________________

б)   Израчунај збир бројева 26 и  63. ____________________________________

Бодови

10

3.    Израчунај:

a) 24 + 4 = ____    б) 3 + 56 = ____    в)  97 – 6 = ____

г) 38 – 5 = ____     д)100-10=____  

Бодови

10

 

4.    Упиши одговарајући знак >, < или = :

26+24 __ 36+12,     69+11 __ 56+14,     56+20__ 99-28    

100-44___32+24,   17+32____28+11

Бодови

10

 

5.    Реши једначине:

Х + 56 = 77      Х + 19 = 99      Х+ 27 = 85     28+ а = 51     34 + Х = 45    51 + Х = 90

_________   _________       _________   _________  _________     _________ 

_________   _________       __________   _________  _________     _________ 

_________   _________       __________   _________  _________     _________ 

 

Бодови

18

 

6.    Реши једначине:

Х – 56 = 29     52– Х = 39      Х – 39 = 42        64 – Х = 47      Х – 99 = 0    68 Х=48 

________     _______     _________       _________     ________   _________

________   ________     _________       _________   _________ _________

________   ________     _________       _________   _________  _________

Бодови

18

 

7.    а)Воз има три вагона.У првом вагону је 19 путника, у другом 14 више него у
првом а у трећем је 21 путник.Колико је путника у возу?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

б) Први сабирак је 15 а други за 16 већи од првог.Колики је збир?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) Када је бака убрала 17 ружа, у башти је остало 39. Колико је ружа било пре брања? Запиши и реши једначину.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Бодови

24

 

Трећа провера из математике за други разред

Categories: Други разред, Математика | Оставите коментар

Друга провера из математике за други разред

Друга провера из математике за други разред

       Име ученика_____________________________                                                            број поена 100/____ Оцена____

1.     Упиши број који недостаје да једнакост буде тачна

25 + 11 =  ___ + 25,         19 + 12 = 12 + ___,            ___ + 26= 26 + 70,

18+ ___ = 64 + 18,           28+37=37+___

Бодови

10

 

2.     Израчунај.

 a)45 + 4 = ____   б)  3+ 25 = ____   в)76 – 6 = ____   г) 86 – 5 = ____    д) 56-10=____

Бодови

10

  

3.  Од датих примера сабирања састави два примера одузимања:

а)61+17=78              б) 24+ 55=79

 __ + __ = __              __ + __ = __

 __ – __ =__               __ – __ = __

 __ – __ = __               __ – __ = __

Бодови

10

умањеник

38

 

100

56

 

умањилац

 

 0

    0

 

0

 разлика

25

33

 

56

27

4.     Упиши бројеве који недостају:

сабирак

25

 

0

56

 

сабирак

 

33

89

 

0

 збир

25

33

 

56

27

 

 

 

 

 

 

Бодови

10

  

5.
Израчунај
збир тако што ћеш сабирке здружити на најбољи начин::

 

16,

34,

12

 

(

 

+

 

)

+

 

=

 

+

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,

25,

44

 

(

 

+

 

)

+

 

=

 

+

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,

12,

51

 

(

 

+

 

)

+

 

=

 

+

 

=

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодови

18

6.
Израчунај:

 Од збира бројева 26 и 53 одузми број 47.

_________________________________________________________________________


Збир бројева 38 и 42 умањи за 62.

      __________________________________________________________________________


Број 54 одузми од збира бројева 81 и 19

     __________________________________________________________________________

 

Бодови

18


7.     а)Мађионичар Мића је из једног рукава извукао 47цветова, а из другог 19
мање него из првог. Колико је цветова укупно извукао?

 ______________________________________________

______________________________________________

 Одговор:

_____________________________________________________________

б) Мађионичар Лале је из првог шешира извадио 19 зечева, из другог 12 више
него из првог. Колико је извукао из трећег ако знаш да за тај трик
требало 70 зечева?

 ________________________________________

________________________________________

 

Одговор:
______________________________________________________

 

Бодови

24

  

 

Друга провера из математике за други разред

Categories: Други разред, Математика | Оставите коментар

Прва провера из математике за други разред 3.10.2014.

Име ученика_____________________________            број поена   100/____ Оцена____

1. Израчунај:
13+6=_____ , 8+9=____ , 10+8=____, 9+6=____, 12+8=____,

20-4=_____ , 16-3=____ , 16-9=____ , 13-3=____ ,17-5=____ .

Бодови

10
2. Израчунај:
30+6=____ , 42+7=_____ , 55+4=____ , 89+1=_____ , 64+6= ____

88-6=____, 97-4=_____ , 100-5=____ , 44-4=______ , 39-8=_____ .

Бодови

10
3. Израчунај:31 + (2+4)=_______________________ , 68 – (9 –3)=__________________________ Бодови

10
4. Упиши број који недостаје:
35 – =31 ,     43+=45,     58-=50,      92 + =97 , 67 – = 60
Бодови

10
5. а) Од највећем броју шесте десетице додај 29.
_______________________________________________________________

б) Од највећег двоцифреног броја одузми највећи број четврте десетице.
_______________________________________________________________

Бодови

18
6. Израчунај:

36+ 28=__________________________ , 47+9= _____________________________

48+19=___________________________, 72-18=_____________________________

53-34=___________________________ , 61-7=______________________________

Бодови

18
7. а) У пекари је испечено 48 кифли, а крофни 19 мање.Колико је пецива укупно испечено ?Р:___________________________________________________________________________
О:___________________________________________________________________________

б) У продавницу су ушла три друга. Први је имао 35 динара, други 8
динара мање од првог, а трећи 9 динара више од другог. Колико су укупно
динара имали?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

О:
____________________________________________________________________________

Бодови

24

Прва провера из математике за други разред

Categories: Други разред, Математика | Оставите коментар

Десетице и јединице

Мала вежбање одређивања броја десетица и јединца.

десетице и јединице

Categories: Математика | Оставите коментар

Дани отворене школе

Поштовани родитељи,

отворени дани школе су:

– уторак   11. 2. 2014.

– среда   12. 3. 2014.

– четвртак 10. 4. 2014.

– петак 9. 5. 2014.

– понедељак 9. 6. 2014.

Уколико желите да посетите неки од часова који се одржавају таком назначених дана молим вас да ме обавестите три дана раније преко ученика.  

Видимо се на часу!

Categories: Родитељи | Оставите коментар

Полугодишња провера из математике

Полугодишња провера знања ученика првог разреда

Име ученика_____________________________                                                      Број поена: 100/____

  1. a) Обој аутомобиле који се налазе испред црног аутомобила.гг

б) Обој вагоне који се налазе иза црног вагона.пп

в) Обој два бицикла која се налазе у средини.

хх

2. Пронађи и обој троуглове на сликама.

рр

3. Нацртај две дужи тако да једна буде краћа од нацртане дужи, а једна дужа. Користи лењир.

.________________.

4. Доцртај одговарајући број елемената скупа.јј

5. Попуни квадратиће тако да добијеш тачну једнакост:

□- 4 = 5         5 + □ = 7          1 + □= 6        □+ 2 = 8       7 − □ = 3        10 − □= 3

6.  Одреди претходник и следбеник датих  бројева:

____, 4, ___ ,    ____, 9, ___ ,    ____, 5, ___ ,    ____, 8, ___ ,    ____, 3, ___ ,    ____, 6, ___  .

7. У тањиру је било 10 ванилица. Брат је појео пет, а сестра две. Колико је ванилица остало?

_______________________________________________________________________________

Одговор: Остало је ____ ванилица.

Categories: Математика | Оставите коментар

Create a free website or blog at WordPress.com.